NL EN

Nieuwe website voor Sectorinstituut Transport & Logistiek

Nieuwe website voor Sectorinstituut Transport & Logistiek

Vraag

Kunnen jullie een uniform geheel maken van de versnipperde look & feel en het vertalen van onze huisstijl naar online?

Aanpak

Strategische sessies waaruit een ontwikkel- en design voorstel zijn gekomen. Implementatie van Kentico CMS en integratie met CRM.

Resultaat

36% groei in mobiel verkeer, 2 tot 4 keer meer bezoeken op de belangrijkste pagina's en significatie groei in herhaalbezoeken.

Vertaling naar online

 Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is ontstaan uit een fusie van diverse organisaties. Vlak na de fusie zijn de websites van alle partijen integraal bij elkaar getrokken. De look & feel was daardoor versnipperd. Ook was de offline huisstijl nog niet ‘vertaald naar online’.  

Concept & uniformiteit

De tijd was daarom rijp om eens goed te kijken naar zaken als vormgeving en vindbaarheid van informatie. De eerste taak voor Aviva was het boven water krijgen van de nieuwe gezamenlijke online doelstellingen, om er één uniform geheel van te maken. Vervolgens bedachten we het concept en de look & feel voor de website.

Sector informatie

Eén van de belangrijkste doelstellingen voor het Sectorinstituut is zorgen voor voldoende instroom van werknemers in de sector. Ramon de Goede, marketeer bij Sectorinstituut Transport en Logistiek: 'De website stlwerkt.nl moet dé plek zijn waar toekomstige leerlingen, werkzoekenden en zij-instromers terecht kunnen voor informatie over leren en werken in de sector.'

Verbeterde inzetbaarheid

Een ander doel is de inzetbaarheid van personeel vergroten. Simpel gezegd betekent dat: zorgen dat mensen gezond aan het werk kunnen blijven in een sector die fysiek veel van werknemers kan vragen. Werkgevers moeten daarom op de website alles kunnen vinden over de arbowetgeving en hoe je je daar aan houdt. Maar ook tips met betrekking tot veilig en gezond werken horen er thuis.
'Aviva Solutions heeft zich snel onze sector eigen gemaakt en is met een mooi en creatief voorstel gekomen.' 

Gericht op de doelgroep

De oude site was vooral gefocust op werkgevers. Voor toekomstige leerlingen en (toekomstige) werknemers was het er lastig informatie vinden. Dat kwam ondermeer doordat de content - zoals op zoveel corporate websites - in grote lijnen per ‘bedrijfsafdeling’ georganiseerd was. Voor een bezoeker van de site is zo’n indeling minder relevant. Kortom: het kon allemaal een stuk doelgroepgerichter.

Thematische content

Tijdens de strategische fase bleek dat veel informatie voor werkgevers ook interessant is voor werknemers, en andersom. Doelgroepingangen zouden dus tot een hoop dubbele content leiden. Erg onhandig. Bovendien willen we er juist voor zorgen dat bezoekers in minder klikken op de juiste plek terecht komen. Daarom is de content op de nieuwe website thematisch geordend.

Snel en compleet

De nieuwe site draait op Kentico: een veelzijdig CMS waarmee je in sneltreinvaart een complete website optuigt. De oude site functioneerde niet goed op mobiele apparaten, en dat is extra vervelend in een sector waarin mensen veel onderweg zijn. Bovendien zijn jongeren - een belangrijke doelgroep voor de organisatie - bijna alleen met hun smartphone online. Vanzelfsprekend is de nieuwe site daarom volledig responsive.

Integratie met CRM

De website is in grote mate geïntegreerd met het CRM-systeem van het Sectorinstituut. Gegevens die via formulieren op de site worden verzameld - zoals contactformulieren of inschrijfformulieren voor een nieuwsbrief of evenement - kunnen nu automatisch doorgestuurd worden en begrepen door het CRM. Nieuwe formulieren kan het Sectorinstituut trouwens helemaal zelf samenstellen, dankzij de sjablonen die we daarvoor hebben ontwikkeld.

Groei in verkeer

Niet alleen is de nieuwe site een plek voor werkgever én werknemer geworden, hij wordt ook beter begrepen door de bezoeker. Er staat minder content op, en alle ingewikkelde content is versimpeld. Informatie is beter vindbaar, logischer ingedeeld en makkelijker te gebruiken. De eerste cijfers zijn veelbelovend. Zo blijkt dat de mobile first-aanpak zijn vruchten afwerpt: het mobiele bezoek van de website is met ruim 36% gestegen. Er zijn 2 tot 4 keer meer directe bezoeken op belangrijke landingspagina’s dan voorheen, maar dat heeft ook te maken met een aantal in het oog springende campagnes. Ook is het aantal herhaalbezoeken met bijna 9% omhoog gegaan.

Een mooie auto laat je niet staan

Ramon de Goede geeft de volgende vergelijking: 'Een goede website is als een mooie auto: die laat je niet ongebruikt in de garage staan. Die verzorg en verbeter je met veel aandacht.' Natuurlijk zorgen we dan ook voor het nodige onderhoud aan de site. En er zijn mooie toekomstplannen. Zo is het de bedoeling om vacaturesite mobiliteitscentrum.stlwerkt.nl volledig te integreren. Ook staan het personaliseren van content en het opzetten van een gebruiksvriendelijke mijn-omgeving op de wensenlijst. Stuk voor stuk verbeteringen die ervoor zullen zorgen dat stlwerkt.nl de werkgever, werknemer en werkzoekende in de sector transport en logistiek steeds beter en sneller op weg kan helpen.

Meer weten over deze case?

Of wil je deze case graag delen met je collega's? Download eenvoudig de volledige case door het formulier in te sturen.

Bekijk onze diensten