Bekijk de Sitemap
Dé Microsoft
Platform
Specialist

Audits en Advies

Soms bent u niet zeker of de door u gekozen oplossingsrichting of projectmethodiek wel de juiste is. Of u heeft het gevoel dat uw project een beetje uit de koers ligt. Aviva Solutions wordt regelmatig gevraagd om hierover een second opinion te geven. Een frisse blik is immers nooit weg. Wij doen dit in de vorm van een audit of een quickscan. Onze consultants voeren een audit in verschillende vormen uit en geven u advies waarmee u uw project weer terug op koers brengt.

Quickscan

Een quickscan bestaat uit een workshop van ongeveer 2 uur waarbij een van onze business consultants kritische vragen stelt over uw softwareaanpak, architectuur en technologie. Maar ook onderwerpen als teamopbouw en locatie, beheer van requirements en communicatielijnen tussen de betrokken komen in die twee uur aan bod. Uiteraard vragen wij aan u om de juiste mensen aan tafel te zetten waardoor er in korte tijd veel informatie kan worden uitgewisseld.

IT audit

Voor een breder onderzoek brengen we één of twee dagen een bezoek aan uw afdeling of bedrijf. Daarbij nemen we de vrijheid om te praten met alle betrokkenen bij uw IT-organisatie. Zo krijgen wij een eerlijk en open beeld van het niveau waarop uw organisatie IT ontwikkelt; uiteraard gemeten ten opzichte van state-of-the-art methodieken, technologieën en producten. U krijgt van dit bezoek een verslag met bevindingen, aanbevelingen en opmerkingen waarmee u aan de slag kunt gaan.
Antwoord op een specifiek vraagstuk
Heeft u een specifiek vraagstuk waarvoor een advies of een kort onderzoek nodig is? Ook dan kunnen we u voorzien van een frisse kijk op een gekozen oplossingsrichting of projectmethodiek. In een relatief kort vraaggesprek worden de oplossing en gekozen aanpak bekeken. Zo achterhalen we of alle belangrijke keuzes goed onderbouwd zijn: met kennis van de technologie en de mogelijkheden die Microsoft op dat moment biedt en de vele best practices uit onze Application Lifecycle Management aanpak.